INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania ofertowego nr 2/2017 Go_Global z dn. 11.04.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego dotyczącego „Modernizacji serwisu internetowego www.voicefinder.pl”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez: Info Tech Polska  z siedzibą w Warszawie.  Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów -100. 

 

Data: 2017-04-19 Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe ne 1/2017 Go_Global z dn. 11.04.2017

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu:  Go_Global.pl „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm”,

Przedmiot zamówienia: Modernizacja serwisu internetowego www.voicefinder.pl”. 

Data: 2017-04-11 Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do zapytania ofertowego nr 1/2017 Go_Global z dn. 31.03.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego dotyczącego „Usługa opracowania strategii wprowadzenia na rynki anglojęzyczne innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologię rozpoznawania mowy”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez: T Komp Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów -100. 

 

Data: 2017-04-10 Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe ne 1/2017 Go_Global z dn. 31.03.2017

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu:  Go_Global.pl „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm”,

Przedmiot zamówienia: Usługa opracowania strategii wprowadzenia na rynki anglojęzyczne innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologię rozpoznawania mowy”. 

 

 

 

Data: 2017-03-31 Czytaj więcej