Doświadczenie

VoiceFinder S.A. to rozwijająca się firma działająca w branży nowoczesnych technologii biometrycznych. Podstawową działalnością firmy jest budowa i wdrażanie autorskich narzędzi w zakresie technologii systemów identyfikacji mówcy, rozpoznawania mowy i identyfikacji wzorców i obrazów (image, pattern recognition).

Spółka powstała jako efekt komercjalizacji biznesplanu autorstwa Jacka Mireckiego, który 14 listopada 2011 roku podczas Gali Młodego Biznesu w Krakowie otrzymał trzecią nagrodę w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie (nagroda za pracę „Usługa automatycznej identyfikacji nagrań audio – wykorzystanie algorytmów rozpoznawania mówcy”). Start-up istnieje od maja 2013 roku, jednym z akcjonariuszy jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Innowacyjne rozwiązania tworzone są przy współpracy m.in. z Kancelarią Senatu RP, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

Kluczowe produkty to systemy analizy plików audiowizualnych (rozpoznawanie mowy, treści utworów muzycznych, rozpoznawanie mówców, identyfikacja zawartości obrazów i filmów wideo) oraz narzędzia dla ankieterów i osób prowadzących badania marketingowe (aplikacje mobilne wykorzystujące autorskie mechanizmy STT i innowacyjne interfejsy głosowe). Oferta kierowana jest przede wszystkim do producentów, dystrybutorów, agencji badań rynku i sieci sprzedaży. Systemy opracowane przez inżynierów Spółki umożliwiają redukcję kosztów opracowania danych marketingowych i raportów sprzedaży.

Spółka posiada własne laboratorium ze stanowiskami m.in. do tworzenia oprogramowania przeznaczonego do informatycznego opracowywania zagadnień z zakresu fonetyki w tym np. do budowania modeli rozpoznawania mowy. VoiceFinder S.A. posiada w swoich zbiorach bazy nagrań mowy, opracowania matematyczne do rozpoznawania i opracowywania mówcy oraz mowy, a także dysponuje odpowiednim sprzętem do precyzyjnej analizy i obróbki nagrań dźwiękowych, materiałów fotograficznych i wideo.

Dane klientów przetwarzane są z zachowaniem norm ISO 9001:2009 (prowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami) oraz ISO 27001:2007 (organizacja bezpieczeństwa informacji, zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, zarządzanie systemami i sieciami, kontrola dostępu, pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji).

3 lipca 2014 roku wspólnicy VoiceFinder sp. z o.o. zdecydowali o podjęciu działań celem przekształcenia jej w spółkę akcyjną oraz wprowadzeniu na rynek regulowany New Connect. Kapitał pozyskany w wyniku emisji umożliwi szybszy rozwój i konkurowanie na rynku międzynarodowym.

W lutym 2016 roku przy udziale pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zakończona została budowa centralnej platformy przetwarzania danych. Platforma umożliwia nieliniową analizę dużych ilości plików (analiza zawartości zdjęć i identyfikacja materiałów źródłowych). Efektem uruchomienia Systemu są pierwsze komercyjne umowy (agencje badań rynku), współpraca z sieciami sprzedaży oraz oferta skierowana do klientów korporacyjnych (globalne koncerny zaopatrujące sieci sprzedaży).

Zainteresowanie partnerów i kooperantów oraz wysoka skuteczność
oferowanych rozwiązań (algorytmy szyfrowania danych, identyfikacja
kształtów i gabarytów przedmiotów rejestrowanych przez kamery, autorskie
aplikacje dedykowane dla komputerów przemysłowych) wpłynęły na decyzję
zarządu i akcjonariuszy o opracowaniu i wdrożeniu niezależnej sieci
urządzeń dedykowanych dla branży automatyki konsumenckiej. Pionierskie
rozwiązania prezentowane były m.in. na Web Summit 2019 w Lizbonie, gdzie
spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów i potencjalnych
kontrahentów.