Loading…

Home

Z nami Przetwarzanie
Twoich danych staje się
dziecinnie łatwe
Doświadczenie

VoiceFinder S.A. to rozwijająca się firma działająca w branży nowoczesnych technologii biometrycznych. Podstawową działalnością firmy jest budowa i wdrażanie autorskich narzędzi w zakresie technologii systemów identyfikacji mówcy, rozpoznawania mowy i identyfikacji wzorców i obrazów (image, pattern recognition).

Spółka powstała jako efekt komercjalizacji biznesplanu autorstwa Jacka Mireckiego, który 14 listopada 2011 roku podczas Gali Młodego Biznesu w Krakowie otrzymał trzecią nagrodę w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie (nagroda za pracę „Usługa automatycznej identyfikacji nagrań audio – wykorzystanie algorytmów rozpoznawania mówcy”). Start-up istnieje od maja 2013 roku, jednym z akcjonariuszy jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Innowacyjne rozwiązania tworzone są przy współpracy m.in. z Kancelarią Senatu RP, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

Relacje inwestorskie
Działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zarząd VOICEFINDER SA z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000573584, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 kwietnia 2018 roku, na godz. 9:00, w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Malik w Krakowie, ul. Grzegórzecka 76/3.
Referencje
Archiwum Senatu RP

Współpracując z Kancelarią Senatu prowadzimy badania z zakresu systemów do rozpoznawania mowy i identyfikacji mówcy.

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej prezentuje swoje zbiory, wykorzystując system do prezentacji utworów nagrań audiowizualnych.

ABR Sesta Sp. z o.o.

ABR Sesta Sp. z o.o. specjalizuje się m.in. w badaniach cen oraz szeroko pojętych badaniach satysfakcji klienta. Aplikacje mobilne opracowane przez naszych inżynierów pozwalają na automatyzację procesów wprowadzania danych (weryfikacja kodów EAN, cen, opakowań). Systemy wykorzystują autorską technologię SR i technologię e-papieru.

Akademia Górniczo - Hutnicza

Wspólnie z Zespołem Przetwarzania Sygnałów Akademii Górniczo – Hutniczej pracujemy nad stworzeniem nowych, innowacyjnych rozwiązań usprawniających pracę nad przetwarzaniem i analizą plików dźwiękowych

previous arrow
next arrow
Slider
Will I show readers a place college application essays or a life they`ve never seen before.

Wróć na początek