GO_GLOBAL.PL

Nazwa beneficjenta: VoiceFinder S.A.
Tytuł projektu: Strategia wprowadzenia na rynki anglojęzyczne innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologię rozpoznawania mowy.
Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie strategii sprzedaży autorskich systemów sterowania głosem na rynkach anglojęzycznych. Efektem realizacji projektu będzie weryfikacja opracowanej strategii, która w szczególności wiązać się będzie z uzyskaniem oceny wyspecjalizowanych instytucji typu venture capital oraz spotkaniami z potencjalnymi partnerami i inwestorami. Wnioskodawca zakłada, że w ramach przygotowania strategii internacjonalizacji opracowany zostanie także plan promocji i kompletna strategia cenowa.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu w ramach programu GO_GLOBAL.PL. Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.

Wartość projektu: 216 685,00 zł
Dofinansowanie: 121 335,52 zł