mBon Plus

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem VoiceFinder S.A. realizuje projekt Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników.