Image Finder

Od początku 2015 roku rozwijamy autorski system akwizycji treści – automatyczna identyfikacja fotografii wykorzystanych w materiałach marketingowych. Oprogramowanie wykorzystywane jest przez agencje badań rynku a obecnie pracujemy nad budową aplikacji mobilnych, które w oparciu o zidentyfikowany np. w czasopiśmie produkt automatycznie przekierują posiadacza smartfonu do właściwego sklepu internetowego.

System Image Recognition korzysta z autorskich algorytmów opracowanych przez inżynierów AGH, których implementacja zapewnia szybkość detekcji przy zachowaniu wysokiego poziomu dokładności. Oprogramowanie posiada szereg mechanizmów optymalizujących wydajność systemu (zmniejszenie wielkości deskryptorów, wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów GPU). Zastosowanie mechanizmu wstępnej kategoryzacji umożliwia przypisanie poszukiwanego obrazu do konkretnej kategorii (ograniczając pole poszukiwań) co pozwala wykonywać obliczenia w niezależnych klastrach.

Item_FINDER
Item Finder
Voice_FINDER
Voice Finder
Copy_FINDER
Copy Finder