Zamówienia

Lp.Data publikacjiNumer zamówieniaPrzedmiot zamówienia Status
1. 31/03/20171/2017 „Usługa opracowania strategii wprowadzenia na rynki anglojęzyczne innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologię rozpoznawania mowy” realizowany jest w ramach programu: Go_Global.pl „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm”.

Zapytanie-1-2017-Go_Global
Zal.1-do-Z.O.-1-2017-Go_Global

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – W wyniku przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego dotyczącego „Usługa opracowania strategii wprowadzenia na rynki anglojęzyczne innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologię rozpoznawania mowy” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez: T Komp Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów -100.
zakończone
2. 11/04/20172/2017„Modernizacja serwisu internetowego www.voicefinder.pl” realizowany jest w ramach programu: Go_Global.pl „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm”.

Zapytanie-ofertowe-2.2017-Go_Global
Zal.1-do-Z.O.-2-2017-Go_Global

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – W wyniku przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego dotyczącego „Modernizacji serwisu internetowego www.voicefinder.pl” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez: Info Tech Polska z siedzibą w Warszawie. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów -100.
zakończone
3.19/04/201901/04/2019„Wykonanie kompleksowej usługi marketingowej w celu promocji produktów Voicefinder S.A. na terenie USA”.

01_zapytanie_ofertowe
01_opis_przedmiotu_zamowienia
01_oswiadczenie_wykonawcy
01_protokol_odbioru_uslugi
01_wzor_umowy
01_formularz_oferty
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_01_04_2019
zakończone
4.19/04/201902/04/2019„Usługa przygotowania i prowadzenia działań promocyjnych w celu promowania produktów Voicefinder S.A. na terenie USA”.

02_zapytanie_ofertowe
02_opis_przedmiotu_zamowienia
02_oswiadczenie_wykonawcy
02_protokol_odbioru_uslugi
02_wzor_umowy
02_formularz_oferty
02_regulamin_MPG
02_MPG_panel_promocyjny_na_strone
zakończone
5.Usługa opracowania prototypu systemu gromadzenia danych o cenach poszczególnych produktów w sieciach FMCG w oparciu o urządzenia mobilne.

ZAPVF
oferta_edytowalna
Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie wyboru oferty – protokół
zakończone
6.22/01/2001/01/20Na usługę dzierżawy serwera dla potrzeb systemu obiegu bonów oraz serwera dla pozostałych systemów (rekrutacji, zarządzania/administrowania) do realizacji projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”

Załącznik nr 1_Oferta_serwer (wersja edytowalna)
Załącznik nr 1_Oferta_serwer
Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań
Zapytanie_serwer
Informacja o unieważnieniu zapytania
anulowane
7.02/01/2020Poszukiwany Programista ds. systemu informatycznego

Zapytanie ofertowe
otwarte