Item Finder

Identyfikacja obiektów na fotografiach, analiza obrazów.

Wspólnie z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowaliśmy system wspierający proces rozpoznania zawartości fotografii. Dysponujemy własną platformą przetwarzania danych, nasze serwery umieszczone są w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego. Klientom zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przechowywanych danych. System umożliwia automatyzację przetwarzania danych np. pochodzących z paragonów sprzedaży celem obsługi działań promocyjnych i opracowania raportów sprzedaży. Oprogramowanie wykorzystywane jest w badaniach dostępności towarów na półkach (on shelf avaliable) prowadzonych dla dostawców i dystrybutorów w sieciach sprzedaży. Ściśle współpracujemy z ABR SESTA sp. z o.o., Companion Sp. z o.o.oraz Tesco Polska sp. z o.o. Oprogramowanie umożliwia integrację z systemami informatycznymi klientów, gotowe API zapewnia anonimizację danych i wysokie standardy bezpieczeństwa (proces przetwarzania zgodny z normami ISO 27001).

Oprogramowanie oferowane jest przez naszych partnerów, korzyści związane z jego użytkowaniem przedstawia prezentacja.

Platforma przetwarzania danych posiada zaimplementowany inteligentny system OCR, który przy pomocy nowatorskich metod SFT (ang. Stroke Features Transform) oraz TCD (ang. Text Covariance Descriptor) wykrywa na obrazie wszystkie regiony zawierające tekst (np. nazwę produktu, jego opis i cenę), a następnie zasila wyekstrahowanym tekstem moduł OCR co pozwala w pełni zautomatyzować proces dodawania nowych obrazów. System wnioskowania rozmytego, który na podstawie właściwości wykrytych bloków tekstowych (wielkość, położenie, treść) samodzielnie decyduje czy dany blok jest nazwą produktu czy na przykład ceną. Dzięki tym usprawnieniom system działa praktycznie całkowicie bez zaangażowania użytkownika.

Efektem działania systemu jest identyfikacja obiektów na fotografiach ze skutecznością przekraczającą 95% (poziom fałszywych wykryć nie przekracza 3%).

Oferowane rozwiązania wykorzystywane mogą być w procesie identyfikacji dowolnych dokumentów tożsamości, kart lojalnościowych czy
też etykiet celem usprawnienia procesu weryfikacji klientów i eliminacji potencjalnych nadużyć (banki, instytucje finansowe oraz obiekty użyteczności publicznej).

Voice_FINDER
Voice Finder
Image_FINDER
Image Finder
Copy_FINDER
Copy Finder