Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Przedmiotu zamówienia publicznego: Usługa opracowania kompletnego mechanizmu identyfikacji użytkownika oprogramowania w oparciu o rozpoznanie twarzy

 

Szczegóły zapytania w załącznkiach: 

Załącznik 1: Wzór zapytanie ofertowego dla zamówień publicznych powyżej 50 000 zł netto 

Załącznik 2: Wzór oferty