Wynik postepowania ofertowego ,,Usługa opracowania kompletnego mechanizmu identyfikacji użytkownika oprogramowania w oparciu o rozpoznanie twarzy. ”

VoiceFinder S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dn. 13.01.2016-20.01.2016r.   postępowania ofertowego dotyczącego ,,Usługa opracowania kompletnego mechanizmu identyfikacji użytkownika oprogramowania w oparciu o rozpoznanie twarzy”wyłoniono Wykonawcę przedmiotu  zamówienia – Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, na podstawie  protokołu z postępowania sporządzonego w dn. 21.01.2016r.

Postępowanie przeprowadzono oraz wyboru dokonano zgodnie z wytycznymi konkursowymi Poddziałania 1.2.3. Bony na Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto.

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego