VoiceFinder S.A.

ul. Zamknięta 10 
30-554 Kraków

+48 (12) 633 47 27

KRS: 0000573584
NIP: 6751489016
REGON: 122851077

info@voicefinder.pl
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 871.000 zł. Wymagany wkład na kapitał zakładowy został wniesiony w całości.