Przedmiotem projektu jest usługa opracowania kompletnego mechanizmu identyfikacji użytkownika oprogramowania w oparciu o rozpoznanie twarzy. W zakres projektu wchodzi: usługa badawcza przygotowanie analizy wymagań; prace programistyczne związane z wytworzeniem produktu, testy; przygotowanie dokumentacji użytkowej i administratora, oraz przygotowanie dokumentacji technicznej.

Opracowany w ramach niniejszego projektu mechanizm identyfikacji użytkownika w oparciu o rozpoznanie twarzy służy do wdrożenia na rynek innowacji produktowej dedykowanej wskazanej grupie docelowej. Dzięki systemowi wyeliminowany zostanie czynnik ludzki a także zwiększone zostanie bezpieczeństwo w porównaniu do obecnie stosowanych czytników linii papilarnych. Zastosowanie rozwiązania wyeliminuje problem posiadania kart dostępu, konieczności zapamiętywania kodów a także ryzyko skopiowania odcisku palca w przypadku czytnika linii papilarnych. Dodatków system umożliwiał będzie monitorowanie danego użytkownika w obszarze pełnej powierzchni – automatyczna autoryzacja użytkownika. System stanowił będzie uzupełnienie obecnie stosowanych technik. Rozwiązanie odpowiada na oczekiwania rynkowe, dzięki technologii identyfikacji twarzy zwiększy się bezpieczeństwo, jakoś monitoringu powierzchni oraz komfort użytkowania (system nie wymaga posiadania kart, kodów, itd.)

Wartość projektu: 123 000 PLN

Wartość dofinansowania: 90 000 PLN